Маршрут Червен камък

Цена: 1 лев на километър

 

Категория Кратък
Трудност Средна
Продължителност около 1 час
Дължина* около 10 км

*Включва и двете посоки

 

Подобни маршрути