Маршрут Струйлица

Цена: 1 лев на километър

 

Категория Кратък
Трудност Ниска
Продължителност около 1 час
Дължина* около 12 км

*Включва и двете посоки

 

Подобни маршрути